Privatlivspolitik pr. 14. maj 2021

Når du kommer til behandling hos Fodmageren, accepterer du samtidig, at Fodmageren behandler dine persondata, som beskrevet nedenfor.

Virksomheden

Fodmageren
Landlystvej 54
2650 Hvidovre
Telefon: 42 49 18 88
Cvr.-nr.: 30 64 89 27
fodmageren@fodmageren.dk
www.fodmageren.dk

Fodmageren yder primært fodpleje i henhold til fra SADF - Sammenslutningen af Danske Fodplejere. Desuden yder jeg ernæringsterapi, fysiurgisk massage og giver øreakupunktur efter NADA-metoden, som ikke er journalpligtige ydelser.

Kunder kan henvende sig på telefon, e-mail og ved personligt fremmøde. Desuden kan de henvende sig på og følge klinikkens Facebookside.

Dataansvarlig

Lisbeth Koch, indehaver af Fodmageren.

Databehandlere

Almindelige oplysninger:

 • Dandomain.dk (hosting)
 • Mono.net (hjemmeside, cookies, nyhedsbreve)
 • Facebook (markedsføring), Messenger (kontakt)
 • Dinero (regnskabsprogram)

Følsomme oplysninger:

 • Onlinebooq.dk (online booking- og journalføringssystem)

Opbevaring og sletning af registrerede persondata

Jeg opbevarer data, så længe kunden er i behandling, og jeg sletter data på de kunder, der er blevet behandlet i klinikken, på følgende måde:

 • Data opbevares/tilgås på pc og smartphone, hvoraf der evt. tages backup. Pc, smartphone og backup er sikret med adgangskode, som kun jeg kender. Desuden sikret med antivirusprogram inkl. firewall.
 • Jeg anvender udelukkende de registrerede oplysninger til fodbehandling og til at kunne dokumentere overfor SKAT, hvilken behandling, der er tale om, og at behandlingen har fundet sted.
 • Data kan håndteres af relevante databehandlere, med hvem jeg har databehandleraftaler.
 • Efter endt behandling i klinikken opbevares data i henhold til SKAT's forældelsesfrister i indeværende kalenderår + 3 kalenderår, hvorefter de slettes.

Disse oplysninger kan være en del af klinikkens databehandling:

Almindelige oplysninger modtages og registreres til alle klinikkens behandlinger:

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato og relevante familie- og arbejdsmæssige forhold

Fodmageren anvender disse oplysninger til brug for kontakt til kunden. Familieforhold anvendes alene, hvis der er grund til at tro, at disse har indflydelse på de områder, kunden er i behandling for. Det samme gælder arbejdsforhold, da fx specielle sko kan have betydning for fodlidelser.

Følsomme oplysninger modtages og registreres til journalpligtige behandlinger:

 • Oplysninger om tidligere og nuværende sygdomme, symptomer og livsstil, laboratorieprøvesvar, brug af medicin, kosttilskud m.m.
 • Behandlingsplan, effekt, evt. andre reaktioner m.m.

Fodpleje: Der er især tale om blodfortyndende medicin, da der ved en læsion vil være specielle forholdsregler. Diabetes, da denne sygdom kan have stor betydning for fodbehandlingen. Cancer og kredsløbsproblemer, da der vil være særlige forholdsregler i forbindelse med fodpleje. Foddeformiteter, da de har indflydelse på fodens status og behandling. Allergi, da der vil være forholdsregler i forhold til fodbad og cremer. Fodens generelle tilstand med hårdhudsdannelser, ligtorne, negle og fodsvamp, nedgroede negle og lignende, da det har betydning for fodbehandlingen.

Opbevaring og sletning af uopfordret tilsendte persondata

 • Persondata, som er sendt via Facebook, Messenger, e-mail (herunder kontaktformular på Fodmagerens hjemmeside) og lignende tjenester, slettes efter højst 1 måned.
 • Fodmageren behandler ikke data på papir. Persondata sendt til Fodmageren på papir vil straks blive makuleret og er derfor ikke brugbare.

Sikkerhedsbrud

Hvis jeg opdager, at dine data er blevet synlige for andre end mine databehandlere, vil du straks få besked via e-mail ligesom evt. fejl på maskineri eller procedurer vil blive rettet hurtigst muligt.

Sikkerhedsberedskab

Jeg abonnerer på nyhedsbreve fra Datatilsynet og aktuelle databehandlere for at holde mig ajour med evt. nye regler.

Nyhedsbreve og lignende

Fodmageren sender nyhedsbreve med tilbud og gode råd til dig, hvis du enten har givet tilladelse på en liste eller bedt om det i formularen her på hjemmesiden. Du kan når som helst frabede dig at modtage dem ved at sende besked på en mail, hvorefter dine data vil blive slettet.

Fodmageren registrerer evt. tilladelse til at fremsende nyhedsbreve i et selvstændigt dokument, som opbevares i onlinejournalsystemet.

Fodmageren v/Lisbeth Koch, 14. maj 2021

* Klinikken har tidligere heddet "Insight You mad og massage" - et navn, jeg stadig bruger i nogle sammenhænge.