Velkommen til klinikkens hjemmeside

Jeg hedder Lisbeth Koch og interesserer mig for sundhed i bred forstand uden dog at forsage dette livs goder. Jeg har en holistisk opfattelse af begrebet sundhed og mener, at krop og psyke følges ad i både opadgående og nedadgående retning. Jeg behandler dog kun kroppen, men jeg håber, at de gode behandlinger vil smitte af på humøret, og at de kan inspirere til at indføre nye, gode tanker og vaner, hvis der skulle være behov for sådanne.

Det er vigtigt for mig at give en grundig, professionel og etisk forsvarlig behandling, ligesom det vil være naturligt for mig at henvise til andre behandlere, hvis der er anledning til det.

Mine kliniske uddannelser er fra absolut lødige og fagligt velfunderede skoler. Jeg er i fodplejen omfattet af etiske retningslinjer med klagemulighed, ligesom jeg gennem medlemsskab af brancheorganisationen SADF - Sammenslutningen af Danske Fodplejere har en behandleransvarsforsikring, der dækker evt. utilsigtede hændelser og uheld i forbindelse med din behandling i min klinik.

KLINISKE UDDANNELSER

2019   Lægeeksamineret Fodplejer - SADF

Uddannet på Københavns Fodplejeskole. En uddannelse med både teori (110 lektioner fagspecifik teori) og praktik (180 elevbehandlinger). Hertil kommer 300 lektioner i anatomi, fysiolog og sygsomslære, som jeg tog tidligere.
 

2019   NADA-udøver

Intensiv undervisning i materialelære, stikteknik og teori forklaret ud fra moderne medicin og Traditionel Kinesisk Medicin. Anvendelsesmuligheder og forholdsregler.
 

2015   Lægeeksamineret massør

Læge- og fysioterapeuteksamineret uddannelse fra At Work Skolen til fysiurgisk massør med speciale i triggerpunkter. Jeg tilbyder kun ryg- og overkropsmassage og kun efter nærmere aftale.
 

2012   Almen fødevarehygiejne

Hygiejnebevis. Undervisning i gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne og principper om egenkontrol, risikoanalyse og kritiske punkter. Viden om at hæmme mikroorganismers udvikling og efterlevelse af principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.
 

2008   Ernæringsterapeut

Uddannelse fra CET - Center for Ernæring og Terapi bestående af to parallelle forløb: Ernæringsteori og menneskekundskab. Det ernæringsfaglige indhold fokuserer på functional medicine, dvs. læren om hvordan kost- og livsstilsændringer kan bruges i funktionsregulering og derved behandling af sygdomme. I faget menneskekundskab undervises i følelsers indflydelse på fysisk funktion og det at fungere som terapeut for mennesker i sygdom, sorg og krise. Uddannelsen omfatter en del egenterapi.
 

2005   Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Grundlæggende kursus på 300 lektioner, som er en forudsætning for uddannelserne til fodplejer SADF og ernæringsterapeut.