Velkommen til klinikkens hjemmeside

På denne fane kan du bl.a. læse lidt om mine kliniske uddannelser, som jeg håber kan komme dig til gavn og glæde.

Jeg hedder Lisbeth Koch og interesserer mig for sundhed i bred forstand uden dog at forsage dette livs goder. Jeg har en holistisk opfattelse af begrebet sundhed, og mener at krop og psyke følges ad i både opadgående og nedadgående retning. Jeg behandler dog kun kroppen, men jeg håber, at de gode behandlinger vil smitte af på humøret, og at de kan inspirere til at indføre nye, gode tanker og vaner, hvis der skulle være behov for sådanne.

Det er vigtigt for mig at give en grundig, professionel og etisk forsvarlig behandling, ligesom det vil være naturligt for mig at henvise til andre behandlere, hvis der er anledning til det.

Mine uddannelser er fra absolut lødige og fagligt velfunderede skoler. Jeg er i fodplejen omfattet af etiske retningslinjer med klagemulighed, ligesom jeg gennem medlemsskab af brancheorganisationen SADF - Sammenslutningen af Danske Fodplejere har en behandleransvarsforsikring, der dækker evt. utilsigtede hændelser og uheld i forbindelse med din behandling i min klinik.

KLINISKE UDDANNELSER

2019   Lægeeksamineret Fodplejer - SADF

Uddannet på Københavns Fodplejeskole. En uddannelse med både teori (110 lektioner fagspecifik teori) og praktik (180 elevbehandlinger). Hertil kommer 300 lektioner i anatomi, fysiolog og sygsomslære, som jeg tog tidligere.
 

2019   NADA-udøver

Intensiv undervisning i materialelære, stikteknik og teori forklaret ud fra moderne medicin og Traditionel Kinesisk Medicin. Anvendelsesmuligheder og forholdsregler.
 

2015   Lægeeksamineret massør

Uddannelse fra At Work Skolen til fysiurgisk massør med speciale i triggerpunkter. Læge- og fysioterapeuteksamineret.
 

2012   Almen fødevarehygiejne

Hygiejnebevis. Undervisning i gældende regler og lovgivning om fødevarehygiejne og principper om egenkontrol, risikoanalyse og kritiske punkter. Viden om at hæmme mikroorganismers udvikling og efterlevelse af principperne for god personlig hygiejne og produktionshygiejne.
 

2008   Ernæringsterapeut

Uddannelse fra CET - Center for Ernæring og Terapi bestående af to parallelle forløb: Ernæringsteori og menneskekundskab. Det ernæringsfaglige indhold fokuserer på functional medicine, dvs. læren om hvordan kost- og livsstilsændringer kan bruges i funktionsregulering og derved behandling af sygdomme. I faget menneskekundskab undervises i følelsers indflydelse på fysisk funktion og det at fungere som terapeut for mennesker i sygdom, sorg og krise. Uddannelsen omfatter en del egenterapi.
 

2005   Anatomi, fysiologi og sygdomslære

Grundlæggende kursus på 300 lektioner, som er en forudsætning for uddannelserne til fodplejer SADF og ernæringsterapeut.
 

ANDRE UDDANNELSER

2011   Projektledelse

Analyse af etableringen af et projekt og dets ramme og organisation. Anvendelse af hoved- og delmål, målepunkter, tidsestimering, ressourceforbrug, rapportering og opfølgning. Anvende interessent- og risikovurdering og grundlæggende ledelsesværktøjer og medvirke til økonomisk styring.
 

2010   Coaching i organisationer

Kommunikationsteori og forståelse for det teoretiske fundament for coaching. Indsigt i hvordan tanker, følelser og adfærd påvirker samspil med andre, lytte- og spørgeteknik og praktiske øvelser.
 

1991   Grafisk Arbejdslederuddannelse

Driftsøkonomi, produktionsplanlægning, faglig kalkulation, grafisk produktion, materialekundskab, arbejdsmarkedsforhold og arbejdsledelse.
 

1986   Litograf (mediegrafiker)

En håndværksuddannelse i reproteknik/prepress.
 

1982   Student

Samfundssproglig linje på Vestre Borgerdyd Skole.

Ved siden af klinikken arbejder jeg som ejendomsadministrator, og tidligere var jeg mange år i den grafiske branche, hvor jeg er udlært litograf, en prepresstitel.